Preview Mode Links will not work in preview mode

When We Were Kings


Mar 18, 2020

Fotboll i epidemins tid. Då ebolan lamslog hemlandet representerade landslaget Sierra Leone i världen. De var det övergivna landslaget, det brännmärkta landslaget. Om avståndet mellan solidaritet och skräck i prövningarnas dagar.